The Crow

hva kan du selv gjøre?

Noen kan ha nytte av helt enkle ting, som fysisk aktivitet eller det å finne fram til aktiviteter en liker og som kan gi glede når en først er kommet seg i gang med dem.

Det kan ofte være lurt å merke seg hvordan følelsene svinger, og bli mer kjent med situasjoner eller tanker som setter både vonde og gode følelser igang.

For noen kan det være en god hjelp å trekke fram sider ved seg selv en liker, ting en tidligere har opplevd som meningsfyllt, og rette oppmerksomheten mer mot det positive enn det negative.

Det å snakke med andre om hvordan en har det kan være en hjelp til å få litt nye perspektiver. Men det er også viktig å tenke på depressive følelser som et tegn på at det kan være noe ved livet som ikke er så tilfredsstillende som en kanskje prøver å få seg til å tro, og at de gir muligheter for å ta et oppgjør med uløste problemer både i fortid og nåtid.

 

Men kan det ikke være nødvendig å søke hjelp hos psykolog/psykiater eller lege?

 

Du kjenner deg best
Det kan være vanskelig for en lege å oppdage at du er deprimert, og ikke bare litt nedfor eller sliten. Hvis legen ikke kjenner deg godt vil det være nesten umulig for han eller henne å vite hva som er normalt for deg, og hva som bør behandles av en lege eller psykolog. Da er det også vanskelig for deg å få hjelp hvis du ikke er oppmerksom på hva som skiller en depresjon fra vanlige humørsvingninger.

Hvis vennene eller familien din synes du har forandret deg i negativ retning, kan det være på tide å gå litt i seg selv. Det er normalt å oppleve tunge stunder av og til, men det er ikke vanlig å være konstant nedfor.

Det kan være vanskelig eller umulig for en som er deprimert å se det selv. Ofte har det skjedd triste eller opprørende ting i forkant, og du tenker at alt blir bedre når problemene løser seg eller kommer på avstand.
Hvis du har strevet med de depressive følelsene en stund og du ikke synes du kommer videre, er det en god ide å oppsøke fagfolk.

De kan hjelpe deg til å se tydeligere hva du strever med, og vise deg måter å arbeide med reaksjonene dine på som kan være nyttige for deg. Det hender også at medisiner kan være til hjelp i en periode, fordi de kan bryte de vonde sirklene en lett kommer inn i når en føler seg deprimert.